Vergoedingen Promovendum 2021

Met ingang van 1-1-2021 heeft Promovendum de preventieve cursussen uit de vergoedingen gehaald.